Tłumacz języka migowego

Klienci posługujący się polskim językiem migowym lub systemem języka migowego mogą skorzystać z usługi tłumacza umożliwiającej doradcom zrozumienie osób niedosłyszących lub głuchych. Specjaliści łączą się z tłumaczem online każdego dnia w dowolnych godzinach. Usługę świadczymy każdego dnia tygodnia oraz dostępna jest we wszystkich naszych sklepach.